Rozwój systemu GBRT

Realizacja różnych projektów wewnętrznych. Wkład w rozwój systemu GBRT (Global Business Resilience Tool) dla całego banku HSBC. Rozwój aplikacji backend (aplikacja konsolowa) do automatyzacji procesu zamawiania komponentów sprzętowych. Rozwój MVC template.

Technologie
ASP.NET, .NET MVC, ASP.NET Core 1.0, VB.Net, C#, MS SQL, TSQL, EntityFramework 6, HTML5/CSS, JavaScript, jQuery, Node.js, Azure

Role
Analiza oraz rozwój oprogramowania. Utrzymywanie systemów wewnętrznych.

Status wdrożenia
Aplikacje wdrożone i uruchomione po stronie klienta.