Rozwój aplikacji obliczeniowych

Rozwój wewnętrznych aplikacji obliczeniowych oraz zaawansowanych makr finansowych na potrzeby grupy. Zdalne wsparcie klienta oraz prowadzanie obowiązkowych szkoleń pracowników z wykorzystaniem silnika bazy danych Access.

Technologie
Microsoft Excel/VBA, Excel Macros, Microsoft Access DB, SQL

Role
Prace programistyczne i analityczne. Współpraca z klientem dot. stworzenia oraz publikacji makr finansowych dla grupy Chiquita.

Status wdrożenia
Narzędzia aktualnie wdrożone u klienta i pozostające w utrzymaniu ze strony Teldasoft.