Rozpoczęcie współpracy z firmą MDM

Teldasoft nawiązał współpracę z czołową niemiecką instytucją z sektora publicznego Mitteldeutsche Medienförderung GmbH (rynek medialny oraz prasowy) w zakresie utrzymania oraz dalszego rozwoju systemów informatycznych klienta, w tym utrzymania kluczowego systemu rezerwacyjnego (FilmfoerderDB).

Do głównych zadań należeć będą:
– dalszy rozwój oraz utrzymanie systemu informatycznego zw. z obiegiem informacji (proces rezerwacyjny dot. przydzielania oraz utrzymania finansowania projektów medialnych)
– utrzymanie oraz zarządzanie serwisem WWW przedsiębiorstwa
– utrzymanie oraz wsparcie (backend) baz danych firmy
– wsparcie IT oraz konsulting (zdalny, on-site)

Projekt dla firmy MDM realizowany będzie we współpracy z obszarem Cloud Solutions firmy Teldasoft, polegającej na pełnym wykorzystaniu mocy, zasobów oraz oprogramowania dla realizacji wyznaczonych celów. Dotyczy to stawiania środowisk testowych oraz semi-produkcyjnych, które to posłużą efektywnemu podejściu do całościowego procesu tworzenia oraz wdrażania (CI/CD).